از ناامیدی و یاس به اعتماد به نفس و شادی

 

مشاوره / مربیگری شخصی

هیپنوتراپی

روان درمانی

 

مشاوره از طریق تلفن

 

 

 

از ياس و نااميدئ تا شادی و بهبودئ, احساسئ بهتر با زندگئ شادمانه

 

 

 

چگونه مشکلات خود را بهبود بخشيم

 

 

   مشکلات شخصی . بحران زندگی -
 درگیری زوجئ و خانواده -
 درگیری پدر و مادر با فرزندان -

 مسائل تربئتئ و پرورش -

شغل و حرفه -

استرس -
 آزار و اذیت -
 تقویت حافظه -
 آمادگی امتحان -
 احساس پوچی -
      جستجو برای هدفهای جدید و تغییر -
 بدن و سلامتی -

- افسردگی

 اختلالات شخصيتئ -

 مشاوره قبل از ازدواج -

ترس، محدودیت -

   وسواس -

موضوعات فردی دیگر -

 

 

 

موضوعات زیررا می توان با استفاده از هیپنوتراپئ برطرف کرد:

 

- ترک سیگار
- از دست دادن وزن
- مقابله با ترس و اظطراب
- غلبه بر وسواس و استرس
- حل مشکلات بچگئ
- آرامش در تمام شرایط
- و ديگر مشکلات...